Стійкі звороти

Стійкі звороти
\
Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка \ більше того, на думку Шептицького // що більше (до того ж), на думку Шептицького // Калька з рос. более того \ у випадку використання // у разі використання // Калька з рос. в случае (чего) \ у всякому випадку // у всякому разі // Калька з рос. во всяком случае \ відповідно заповіді // відповідно до заповіді // В укр. мові складений прийменник відповідно до вжив. з іменником в Р. в. \ згідно Божої волі // згідно з Божою волею // Складений прийменник згідно з в укр. мові вживається з іменником в О. в. (КС, 178) \ в дійсності Київ став столицею // справді (насправді) Київ став столицею // Калька з рос. в действительности \ православні в загальному вважають // православні загалом вважають // Калька з рос. в общем \ мінятимуться в залежності від глибини // мінятимуться залежно від глибини // Калька з рос. в зависимости \ в основному // переважно, здебільшого // Калька з рос. в основном \ в якійсь мірі // якоюсь мірою // Калька з рос. в какой-то мере \ в найбільшій мірі // найбільшою мірою (найбільше) // Калька з рос. в наибольшей мере \ в кінцевому рахунку // у підсумку // Калька з рос. в конечном счете \ в послідуючому // надалі // Калька з рос. в последующем \ в подальшому // надалі, далі // Калька з рос. в дальнейшем \ людина в цілому // людина загалом // Калька з рос. в целом \ в першу чергу // передусім, насамперед // Калька з рос. в первую очередь \ у свою чергу // своєю чергою // Калька з рос. в свою очередь \ в якості практичного посібника // як практичний посібник // Калька з рос. в качестве (УП, 118, п. 12, примітка 3) \ в тій мірі, в якій // настільки, наскільки // Калька з рос. складеного сполучника в той мере..., в какой \ до тієї міри, до якої // настільки, наскільки // Калька з рос. до такой степени..., в какой \ з другого боку, це // з іншого боку, це // Калька з рос. с другой стороны \ з іншої сторони // з іншого боку // Калька з рос. с другой стороны \ на даний час // сьогодні, тепер, на цей час // Калька з рос. в данное время \ наносити шкоду // завдавати шкоди // Калька з рос. наносить вред \ на слідуючий день // наступного дня // Калька з на следующий день \ не дивлячись на обурення // незважаючи на (попри) обурення // Укр. літературна мова чітко розрізняє прийменник дієприслівникового походження незважаючи та дієприслівник не дивлячись. Незважаючи вживається на позначення явищ, подій, обставин, усупереч яким відбувається дія, а не дивлячись доречне у таком, 62, 71) \ не утруднюйте себе // не обтяжуйте себе // Калька з рос. утруждать себя \ перш за все // передусім, насамперед // Калька з рос. прежде всего \ при допомозі пастиря // з допомогою пастиря // з допомогою (особи) \ при допомозі інструментів // за допомогою інструментів // за допомогою (речі) \ при відсутності // за відсутности // В укр. мові прийменник при найчастіше позначає місце, рідше вжив. з відтінком часу (А.-Д., 167-168) \ приймати участь // брати участь // Калька з рос. принимать участие \ приступити до роботи // взятися до праці // Калька з рос. приступить к работе \ при умові // за умови // Калька з рос. при условии \ при такій ситуації // за такої ситуації // Калька з рос. при такой ситуации \ рівно ж, як уніати // так само, як уніяти // Полонізм \ там же // там само // Калька з рос. там же \ тим не менше // попри те, однак // Калька з рос. тем не менее \ називають по імені // називають на ім'я // Калька з рос. по имени \ місія по відношенню до людини // місія щодо людини, стосовно людини // Калька з рос. по отношению к \ при відмінності // за відмінности // Калька з рос. при отличии \ у свій час // свого часу // Калька з рос. в свое время \ у той час коли // тимчасом як // Калька з рос. в то время как \ тоді як в іншій церкві // тимчасом як в іншій церкві // Калька з рос. тогда как \ у той же час // одночасно, водночас, тоді ж // Калька з рос. в то же время

Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Стійкі звороти" в других словарях:

  • буцім — розм. 1) спол. Приєднує підрядні порівняльні речення або звороти; наче, неначе, мов, немов, ніби, нібито. 2) спол. Приєднує підрядні додаткові речення. 3) част. Уживається у знач., близькому до схоже на те; ніби, наче, немов …   Український тлумачний словник

  • забирати — а/ю, а/єш, недок., забра/ти, беру/, бере/ш, док. 1) перех.Брати що небудь собі, із собою. || Схопивши, охопивши рукою (руками або яким небудь знаряддям), брати щось. || Витягати, висмоктувати з чого небудь. 2) перех. Вести, везти кого небудь із… …   Український тлумачний словник

  • мелізми — мелі/зм, мн. (одн. мелі/зма, и, ж.). 1) Невеликі музичні звороти, які прикрашають мелодію. 2) Уривки мелодій або цілі мелодії, що їх виконують на один склад тексту …   Український тлумачний словник

  • орнаментика — и, ж. 1) мист. Сукупність елементів орнаменту в якому небудь художньому стилі або творі мистецтва, архітектури. Геометрична орнаментика. 2) муз. Мелодичні звороти зі звуків невеликої тривалості, що прикрашають основний мелодичний малюнок. 3)… …   Український тлумачний словник

  • ускладнений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до ускладнити. || ускла/днено, безос. присудк. сл. || у знач. прикм.Складніший, ніж звичайно, ніж інший. •• Ускла/днене ре/чення лінгв. речення, до складу якого входять відокремлені та приєднувальні конструкції,… …   Український тлумачний словник

  • фразеологія — ї, ж. 1) Сукупність зворотів і висловів (словосполучень, речень), фразеологізмів, властивих тій чи іншій мові. || Сукупність прийомів словесного вираження, властивих певному періодові якоїсь мови, якійсь особі і т. ін. 2) Розділ мовознавства, що… …   Український тлумачний словник

  • щоб — I рідше що/би, спол. 1) з ясувальний. Приєднує підрядні речення мети. || також у сполуч. з част. хіба. Приєднує інфінітивні конструкції, які виражають мету. 2) з ясувальний. Приєднує підрядні додаткові речення. || З відтінком бажаності, прагнення …   Український тлумачний словник

  • ПОРАДНИК — для богословів та редакторів богословських текстів Коментарі Благодать ласка Блаженство, блаженний щастя, щасливий Боголюдина, боголюдський Чоловіколюбець …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Граматичні зауваги — Помилковий слововжиток // Рекомендований слововжиток // Примітка честь Богу // честь Богові // Використовуючи у Д. в. закінчення ові ( еві), можна чіткіше розмежувати функції відмінків Р. в. і Д. в. (Ант., 29; КС, 160) Логосу // Логоса (друга… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»